Het onderwijscafé: praat mee over De Nieuwe Ring

Als ouder van een kind op De Ring van Putten hoort u thuis alle verhalen over ‘De Nieuwe Ring’. Hopelijk zijn dat veel goede verhalen, maar wij kunnen ons voorstellen dat er ook kritische opmerkingen zijn. Die willen wij graag horen, zodat wij ons onderwijs verder kunnen verbeteren.

Daarom start de school met ‘Het Onderwijscafé’, een klankbordgroep voor ouders van leerlingen van De Ring. Deze groep komt het komende schooljaar drie keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten horen wij graag wat uw ervaringen zijn: wat gaat er goed en wat kan er beter? Het Onderwijscafé is op donderdag 31 oktober, donderdag 9 januari en donderdag 14 mei. De avonden starten om 19:30 uur.

Wij stellen het op prijs wanneer u met ons in gesprek gaat en wij nodigen u van harte uit zich voor Het Onderwijscafé aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar ktt@deringvanputten.nl. Vermeld in het onderwerp: onderwijscafé.

Natuurlijk laten wij de leerlingen ook aan het woord. Voor hen is er een aantal keer per jaar ‘Het Onderwijsloket’. Daarnaast kunnen zij met vragen en opmerkingen terecht bij hun coach en afdelingscoördinator.