Keuzevakken

Keuzevakken in de brugklas: rekening houden met interesse en talent

Op De Ring van Putten kiezen alle brugklasleerlingen zelf een van hun vakken: een keuzevak. Zo houden wij rekening met de verschillende talenten en de interesses. Voor een keuzevak brengen wij geen extra kosten in rekening. Een uitzondering hierop vormt het keuzevak ‘sport’. Leerlingen die voor dit vak kiezen, moeten een tenue aanschaffen.

Hieronder lees je meer over de keuzevakken.

Waarom volgen alle brugklasleerlingen op De Ring een keuzevak?

Wij hechten er belang aan dat de leerlingen op al onze onderwijsniveaus vaardigheden leren waarvan zij in de hogere leerjaren en tijdens hun vervolgopleiding profijt hebben. Het gaat om vaardigheden als: samenwerken, onderzoekjes doen, presenteren, informatie kritisch beoordelen, ict-vaardigheden, enz. Hoewel deze vaardigheden ook in de ‘reguliere’ lessen uitgebreid aan de orde komen, kan de school er juist in de keuzevakken veel aandacht aan besteden. Door de keuzevakken kan de school nog meer rekening houden met verschillen. Niet alleen met het verschil in onderwijsniveau, maar ook met de verschillende interesses en belangstellingen die leerlingen hebben.

Uit welke keuzevakken kun je kiezen?

Afhankelijk van de brugklas waarin wij de leerlingen plaatsen, kunnen zij kiezen uit de onderstaande keuzevakken:

Ga je naar een mavo-/havo-brugklas of naar een havo-/atheneumbrugklas?
Dan kies je uit een van de volgende keuzevakken:

  • Kunst
  • Sport
  • Xpi
  • Media & Design

Ga je naar het tweetalig atheneum of naar een atheneumbrugklas?
Dan kies je uit een van de volgende keuzevakken:

  • Chinese taal en cultuur
  • Science
  • Media & design

Klik hieronder voor meer informatie per keuzevak.