Excursie Rotterdam praktijkopdracht aardrijkskunde 5 havo en 6 vwo

Direct na de toetsweek, op donderdag 26 januari, zijn alle leerlingen uit 5 havo en 6 vwo met aardrijkskunde in het vakkenpakket op excursie geweest naar Rotterdam. In de aardrijkskundeles zijn zij bezig geweest met de module ‘Wonen in Nederland’, waarbij waterproblematiek, smart city, duurzame stad en de leefbaarheid van de stad centraal staan. De leerlingen zijn naar het waterplein Benthemplein en de Rain(a)way Garden geweest. Beide projecten draaien om klimaatverandering en het houden van droge voeten in de stad. Ook zijn Katendrecht, Rijnhaven en de Kop van Zuid bezocht waar de stadsvernieuwingsprojecten zijn bekeken op inbreidingslocaties. Zo zagen ze hoe Katendrecht als verloederde wijk inmiddels een opgeknapte, aantrekkelijke wijk geworden is.