Excursie Amsterdam

Excursie Amsterdam
De klassen 4 en 5 vwo zijn op woensdag 28 juni naar Amsterdam geweest.

Scheepvaartmuseum
Een groep van 9 leerlingen ging naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Toen we aankwamen bij het Centraal Station moesten we nog 25 minuten lopen naar het museum. Wat gesputter bij de leerlingen, want … een stukje lopen, dat zijn ze niet zo meer gewend.
Aangekomen bij het museum ondergingen de leerlingen een leerzame rondleiding door het museum. Hierbij werden verschillende aspecten vanuit verschillende invalshoeken doorgenomen tussen de leerlingen en de gids. Zo kwamen schilderijen van Willem van de Velde, de oude en de jonge, aan de orde. Ook stonden we stil bij Michiel Adriaanszoon de Ruyter, de grootste admiraal die we hebben gehad of iemand die mee heeft gedaan aan de slavenhandel. Via de kaartenkamer, waarin we een blik op de wereld van die tijd kregen, kwamen we aan bij het VOC-schip “Amsterdam”. Op dat schip kregen de leerlingen een beeld voorgeschoteld over het leven aan boord en de handel die de VOC voerde over de wereld.
Na anderhalf uur kregen de leerlingen hun ‘vrijheid’ terug en konden ze met hun hoofden vol informatie nog een tijdje genieten van het centrum van Amsterdam.

Museum Bodyworld
Een andere groep ging: Kijken naar lijken … een dag van verwondering … met die opdracht gingen de leerlingen van 5 vwo met biologie in het vakkenpakket het museum Bodyworld in. Beginnend op de bovenste verdieping, maakten de leerlingen een reis door de mens op een speciale manier. Op iedere verdieping waren namelijk echte lijken op verschillende manieren tentoongesteld, waarbij de leerlingen duidelijk de verschillende organen en organenstelsels konden bekijken. Een mooie aanvulling op de plaatjes die ze normaal in hun boeken zien. De leerlingen waren soms zichtbaar verrast over hoe anders de werkelijkheid is, dan wat ze in hun boeken hadden gezien. Biologie kwam echt tot leven.

Museum ‘Our House’
De laatste groep heeft een bezoek gebracht aan ‘Our House’, een museum dat geheel in het teken staat van de (geschiedenis van) de House-muziek. Op de plaats waar vroeger de legendarische discotheek IT zich bevond, kregen de leerlingen shows voorgeschoteld en was er ook gelegenheid om zelf actief door het gebouw te gaan en allerlei aspecten van de elektronische muziek te onderzoeken. Niet alleen kijken, maar ook zelf ervaren, was hierbij de gedachte.

In de middag was er tijd om de stad op eigen gelegenheid te bekijken en te beleven. In een stad als Amsterdam is er op ieder gebied natuurlijk genoeg te vinden om te doen.

Het was met deze fijne groep leerlingen een enorm gezellige dag als afsluiting van het schooljaar.