Eindexamenleerlingen beeldende vorming exposeren in stadhuis

De eindexamenleerlingen beeldende vorming exposeren van vrijdag 15 april tot en met dinsdag 10 mei hun ‘beeldend’ werk in de openbare expositieruimte van het stadhuis van Spijkenisse. Rector Ron Bosman en wethouder Martijn Hamerslag hebben afgelopen vrijdag de opening van de expositie verricht.

Het werk dat tentoongesteld wordt, is een selectie van werk van eindexamenleerlingen van zowel mavo, havo als atheneum. Het is een mix van verschillende opdrachten, technieken, materialen en vooral veel talent.

Felicia Noorland (17), eindexamenleerling havo, is één van die talentvolle leerlingen van wie het werk zal schitteren in het stadhuis.

Haar eindexamenwerkstuk met als thema “kubistisch landschap” is haar vertaling van hoe ze naar bepaalde dingen kijkt. Het werk is een collage. Over haar werk vertelt ze zelf: ”Met beeldmateriaal van drie verschillende gefotografeerde landschappen heb ik een nieuw landschap gecreëerd. Hierin zitten dus de eigenschappen van de drie landschappen als puzzelstukjes verwerkt. Ik heb ook bewust gekeken naar de kleurscharkeringen, waardoor het een harmonisch geheel is geworden.

Felicia heeft een duidelijk doel voor ogen. Ze wil als ze geslaagd is voor de havo naar de Willem de Kooning Academie in Rotterdam waar ze grafische vormgeving wil gaan studeren. Daarvoor is het examenvak Beeldende vorming een pre. Wellicht zien we in de toekomst wel meer van haar werk.

Over de lessen die ze zeker in het examenjaar heeft gehad is ze heel duidelijk; erg leerzaam en intensief, waarbij de kunsttheorie heeft bijgedragen dat ze op een andere manier naar bepaalde dingen uit het dagelijks leven is gaan kijken en vooral om niet gelijk be- of ver- oordelend te zijn. ‘’Door je te verdiepen in dingen kan je veel beter een goede mening vormen. Ik heb zeker in het laatste jaar geleerd verdieping in haar werk aan te brengen’’. Deze manier van werken heeft haar zonder twijfel tot grote hoogtes gebracht.

Behalve Felicia hebben ook alle andere exposerende leerlingen met hun docenten de heer Julien, de heer Verdonk en de heer Kegge hard gewerkt om deze kwaliteit te kunnen leveren. Het resultaat is dan ook een boeiende overzichtstentoonstelling van jonge, beeldende talenten van De Ring van Putten.