Een nieuw schooljaar, een nieuwe Ring

De Ring van Putten staat in Nissewaard en omgeving al jarenlang bekend als een fijne en degelijke school. Het aantal aanmeldingen –we hebben een tijdje een leerlingenstop gekend- en de beoordeling door de Onderwijsinspectie getuigen daarvan. Om die goede school te blijven en aan te blijven sluiten bij de eisen en verwachtingen van deze tijd gaat De Ring de komende tijd een aantal zaken vernieuwen. Dit heeft invloed op de ‘organisatiestructuur’ van de school en op de terreinen waarop de school zich nog meer wil ontwikkelen.

 

De leerling als uitgangspunt

Bij het vormgeven van ons onderwijs staat één punt centraal: de ontwikkelingsbehoefte van onze leerlingen. Dit betekent dat wij ons regelmatig de vraag stellen of het onderwijs op onze school hierbij nog voldoende aansluit. Dat doen wij onder andere door gesprekken met de leerlingen en docenten van onze school en met leerkrachten van de basisschool. Daarnaast nemen wij tevredenheidsonderzoeken af onder leerlingen, ouders en medewerkers.

Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen wij vaststellen wat de school goed doet en wat wij verder kunnen verbeteren.

 

De organisatiestructuur

Een school die zich voortdurend wil kunnen ontwikkelen, heeft een organisatiestructuur die bijdraagt aan die ambitie. Voor De Ring betekent dit dat wij met ingang van dit schooljaar vier afdelingen kennen:

  • De brugklasafdeling: álle eerste klassen;
  • de mavo-afdeling: klas 2 t/m 4 mavo;
  • de havo-afdeling: klas 2 t/m 5 havo en
  • de atheneumafdeling: klas 2 t/m 6 atheneum, inclusief tto

Aan het hoofd van iedere afdeling staat een afdelingsleider die ondersteund wordt door een aantal afdelingscoördinatoren. Samen met mentoren en een aantal docenten vormen zij het afdelingsteam. Deze groep mensen is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. In dit licht komen zij regelmatig bijeen en overleggen over onderwijskundige onderwerpen en leerlingzaken uit de afdeling. Deze groep is bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen succesvol in de praktijk kunnen worden gebracht.

De schoolleiding is de directie van de school en bestaat uit twee personen: de rector, de heer Bert de Jong, en de conrector, de heer Jeroen Werleman.

 

Tijdens de informatieavond van de klas van uw kind hoort u meer over de rolverdeling binnen de afdeling. U weet dan onder andere bij wie u terecht kunt met eventuele vragen of opmerkingen.

 

Ontwikkelingen op De Ring

Het komende schooljaar gaat een aantal ‘ontwikkelgroepen’ aan de slag met het uitwerken van onderwerpen die het onderwijs op onze school verder zullen verbeteren.

Zo is een van de doelstellingen: leerlingen nadrukkelijker betrekken bij hun leerproces. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de leerlingen hun eigen doelen kunnen stellen? En hoe helpen wij ze bij het beschrijven van de route die zij kunnen afleggen om die doelen te bereiken? Verder zijn er ontwikkelgroepen die aan de slag gaan met het nadrukkelijker waarborgen van de onderwijskwaliteit en groepen die gaan kijken hoe de school tto en internationalisering verder kan verankeren in de school.

 

Ook hierbij geldt dat het uitgangspunt is: de school bereidt de leerlingen voor op hun toekomst en begeleidt de leerlingen bij de stappen die zij daarvoor moeten maken.

 

Wij hebben met de leden van de oudervereniging afgesproken periodiek met hen van gedachten te wisselen over de vorderingen van deze ontwikkelgroepen. De voorstellen die hieruit voortkomen, zullen uiteindelijk worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Naast medewerkers van de school zijn hierin ook leerlingen en ouders vertegenwoordigd.

 

Regelmatig overleg

Net als vorig jaar kent onze school een vast overlegmoment. Dit is op iedere dinsdagmiddag het achtste lesuur. Er zijn op dinsdagen dus tot hooguit het zevende uur lessen. Zo hebben de medewerkers de gelegenheid te overleggen; onder andere over de onderwerpen die hierboven beschreven zijn.

 

We houden u op de hoogte

We houden u via de maandbrief en via de berichten vanuit de afdeling van uw kind op de hoogte van de ontwikkelingen op De Ring.

Heeft u vragen over het onderwijs op onze school? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind.