Dyslecten en het examen

Er is sinds enkele weken ophef ontstaan over het meetellen van spelfouten voor dyslecten.

Het College voor Toetsen en Examens stuurde de scholen het volgende bericht:

T.a.v.
de directeuren vwo, havo, vmbo;
de examensecretarissen vwo, havo, vmbo;
de docenten Nederlands vwo, havo, vmbo;
de docenten Engels vmbo;

Geachte heer, mevrouw, 
Op 11 november 2015 informeerden wij u via dit kanaal over het gebruik van spellingcontrole wanneer de computer wordt gebruikt als schrijfgerei bij de centrale examens. Wij meldden daarin dat de spellingcontrole dient te worden uitgeschakeld bij die centrale examens waarin spelling moet worden beoordeeld.  
Met betrekking tot dyslectische kandidaten is hierover commotie ontstaan. Daarom heeft het College besloten om het bovenstaande besluit voor dyslectische kandidaten terug te draaien: de directeur mag dyslectische kandidaten, die de computer als schrijfgerei gebruiken, toestaan dat ook bij centrale examens waarbij spelling meeweegt, de spellingcontrole AAN staat.
Het College hoopt zo de ontstane commotie weg te nemen.  
Daarnaast acht het College het noodzakelijk dat onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop spelling het best geëxamineerd kan worden, in het bijzonder waar het dyslectische leerlingen betreft. De uitkomsten zullen de basis moeten vormen van nieuw beleid op het gebied van het toetsen van spelling. 
Deze ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten ten aanzien van de spellingcontrole blijft tot die tijd van kracht. De tijdelijke maatregel betreft in ieder geval dit schooljaar en het schooljaar 2016-2017. 

Niet-dyslectische kandidaten
Voor niet-dyslectische kandidaten blijft gelden dat de spellingcontrole uitgeschakeld moet staan als zij een centraal examen afleggen waarin spelling meeweegt. Bij de papieren centrale examens betreft dit Nederlands (BB tot en met vwo) en Engels GL/TL.

Regeling toegestane hulpmiddelen 
Een consequentie van het collegebesluit is dat de Regeling toegestane hulpmiddelen opnieuw zal worden aangepast.

Vragen
Met vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij: examenloket@duo.nl