DNA Lab in 5 havo

DNA-lab ‘’Taal van de tumor’’ in 5 havo

Kanker is een ziekte van het DNA. Als er fouten in het DNA ontstaan, kan een gezonde cel ontsporen. Het bouwplan van de cel raakt beschadigd en de cel gaat ongeremd delen en groeien, waardoor er een tumor ontstaat: het begin van kanker.

Op 6 januari kwamen drie studenten van Universiteit Utrecht op De Ring van Putten om in 5 havo bij het vak biologie een aantal DNA practica te doen. Hier is dure apparatuur voor nodig die de studenten hadden meegebracht.

Tijdens dit practicum gingen de leerlingen zelf aan de slag als DNA-onderzoeker. Een fictieve arts vroeg ze om het DNA-onderzoek van een van zijn patiënten uit te voeren. Het was de taak van de leerlingen om uit te zoeken welke fouten er in het DNA van de kankercellen van de patiënt zitten, zodat ze een advies aan de arts kunnen geven over de behandeling die het meest effectief zal zijn.

De leerlingen voerden daarvoor een DNA-isolatie uit. Ze konden hierdoor echt DNA zien en voelen. Om de vraag van de arts te beantwoorden vergeleken ze het DNA van tumorcellen met het DNA van gezonde cellen met behulp van de PCR-techniek en de gel-electroforese.

We kijken terug op een leerzame en praktische middag.

(meneer Hilgo Wempe)