DNA-lab in 6 vwo

Op woensdag 16 maart kwamen twee studenten van Universiteit Utrecht op De Ring van Putten om in 6 vwo bij het vak biologie een aantal DNA-practica te doen. Dit was de laatste les voor het laatste schoolexamen en een leuke afsluiter van 6 jaar biologie op De Ring van Putten.

Tijdens dit practicum gingen de leerlingen zelf aan de slag als DNA-onderzoeker. Een fictieve arts vroeg ze om het DNA-onderzoek van een van zijn patiënten uit te voeren. Het was de taak van de leerlingen om uit te zoeken welke fouten er in het DNA van de kankercellen van de patiënt zitten, zodat ze een advies aan de arts kunnen geven over de behandeling die het meest effectief zal zijn.

De leerlingen hebben n.a.v. de resultaten van de practica met elkaar drie adviezen geformuleerd voor de behandeling van de fictieve patiënt. Veel leerlingen gaan volgend schooljaar geneeskunde, biomedische wetenschappen of biologie studeren en dit was een mooi voorproefje op wat komen gaat. (Hilgo Wempe, docent biologie)