De Ring krijgt een rookvrij schoolplein

U zult er vast wel van hebben gehoord: steeds meer sportverenigingen, pretparken en schoolterreinen worden ‘rookvrij’. Dat geldt binnenkort ook voor het terrein van De Ring van Putten.

Een rookvrij schoolterrein
In het Nationaal Preventieakkoord beschrijft de overheid hoe zij het aantal jongeren dat start met roken wil terugdringen. Een rookvrij schoolterrein is een van de manieren om dit te bereiken. Daarom is dit met ingang van 2020 in heel Nederland verplicht.

Het rookvrije schoolterrein van De Ring van Putten
De Ring is een ‘gezonde school’. Dat betekent dat er in de lessen aandacht wordt besteed aan een gezonde levensstijl, dat de schoolkantine een verantwoord aanbod heeft en dat roken ontmoedigd wordt. Een rookvrij schoolterrein past hier bij. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting van 2020 stelt onze school met ingang van 1 januari 2019 een rookvrij schoolplein in.

Wat betekent een rookvrij schoolterrein?
Voor zowel leerlingen als medewerkers geldt dat zij straks nergens meer op het schoolterrein mogen roken.

Wat heeft dit tot gevolgen?
Hoewel het mooi zou zijn wanneer het rookverbod als effect zou hebben dat ook de laatste rokers zouden stoppen, realiseren wij ons dat dat een illusie is. Wij houden er rekening mee dat de rokers zich verplaatsen naar plekken buiten het schoolplein. Wij zullen ons toezicht in de pauzes hierop moeten afstemmen en wij houden contact met de omwonenden om snel zicht te krijgen op eventuele overlast.

Uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat deze maatregel ertoe bijdraagt dat er steeds minder leerlingen beginnen met roken!