De Ring heeft een nieuw roosterprogramma

Het opstellen van het lesrooster is ieder jaar weer een grote uitdaging. De roostermaker moet rekening houden met veel factoren en belangen. Scholen gebruiken hiervoor een roosterprogramma. Dit schooljaar maakt De Ring gebruik van een ander programma dan voorgaande jaren: Zermelo.
De school heeft ervoor gekozen over te stappen op dit programma, omdat dit een aantal voordelen biedt. In tegenstelling tot het vorige systeem kunnen ook toets- en projectweken actueel ingezien worden door leerlingen en ouders. Verder bevat het een module waarmee ouders en leerlingen zich eenvoudig kunnen aanmelden voor een tienminutenavond. Voor de school is het prettig dat het programma diverse toepassingen kent die gebruikt kunnen worden voor planning en analyse. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenstellen van lesgroepen op basis van de vakkenpakketkeuze van leerlingen.

In Zermelo staat per dag altijd het actuele lesrooster. Dat betekent dat het rooster in Zermelo leidend is en dat de leerlingen dagelijks op Zermelo moeten kijken om hun rooster en de eventuele aanpassingen te zien.
Daarnaast gebruikt de school SomToday. Dit is het systeem waarin wij de absenten registreren, het huiswerk noteren en de cijfers zetten. Binnenkort worden Zermelo en Som gekoppeld, zodat het rooster in Som aangepast wordt indien dit op dagniveau wijzigt.

De mentoren hebben hun leerlingen verteld hoe zij van Zermelo gebruik moeten maken. Net als SomToday kan dat zowel via een computer als via een app op de telefoon.
Wanneer ouders via Zermelo inzage willen hebben in het rooster, kunnen zij gebruik maken van de gegevens die hun kind bij aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.