De Nieuwe Ring, onderwijs op maat voor al onze leerlingen

Komend schooljaar richt De Ring van Putten zich nóg meer op toekomstgericht onderwijs. Dit doet de school met een onderwijsaanbod dat beter aansluit op de individuele leerling. Onder andere door het aanleren van eigentijdse vaardigheden. Leerlingen stellen zélf een deel van hun dagprogramma samen.

Met ingang van 1 augustus a.s. wordt het nieuwe aanbod binnen de gehele school toegepast. Ruim voor de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond.

Programmeren
Alle brugklassers volgen volgend jaar het vak programmeren. Naast computervaardigheden gaat het bij dit vak over logisch nadenken en analyseren. Dit zijn vaardigheden waarbij leerlingen in hun vervolgopleiding of hun beroep baat hebben. Na de brugklas kunnen zij ook voor het vak informatica kiezen. De school noemt dit ‘ready for the future’.

Talentlessen
Verder kunnen leerlingen kiezen voor talentlessen. Elke periode is er een gevarieerd aanbod dat leerlingen in de gelegenheid stelt kennis te maken met uiteenlopende onderwerpen. Leerlingen ontdekken zo hun talenten en komen meer te weten over bijvoorbeeld ontwerpen voor de 3D-printer, of een spelcomputer maken. Maar zij kunnen onder andere ook kiezen voor sport, kunst of science. Er is voor iedereen wel wat te kiezen.

Zelf kiezen
Over kiezen gesproken: elke lesdag bestaat uit een aantal vaste lesuren en een aantal lesuren dat de leerlingen zelf kiest.

 

De genoemde talentlessen zijn hiervan een voorbeeld. Maar het zijn ook extra lesuren voor vakken die een leerling moeilijk vindt, of waarover een leerling meer wil weten. Als leerlingen geen extra lessen nodig hebben, kunnen zij kiezen voor zelfstandig werken. Zij maken dan onder begeleiding huiswerk op school. Leerlingen kiezen minimaal vijf van deze lessen per week, maar meer mag ook.

Kiezen, hoe doe je dat?
Het maken van de juiste keuzes is niet altijd eenvoudig. Het is een van de belangrijke vaardigheden waaraan op De Ring van Putten aandacht besteed wordt. Om leerlingen te leren de keuzes te maken die bij hen passen, heeft iedereen een coach. Deze houdt de resultaten in de gaten en bespreekt samen met de leerling wat hij of zij nodig heeft. Op die manier kan iedere leerling een passend lesprogramma samenstellen en zo de schooltijd optimaal besteden. Tel daarbij op dat zij zo meer betrokken zijn bij hun ontwikkeling. Dit leidt uiteindelijk tot betere resultaten!

Elke dag kan er anders uitzien

Omdat leerlingen zélf een deel van hun lessen kiezen, kan de lesdag er elke dag anders uitzien. Naast drie door de school ingeroosterde lessen, zijn het begin en het einde van de dag zelf in te delen. Soms begint een leerling vroeg door voor bijvoorbeeld een les Zelfstandig Werken te kiezen en een andere keer weer later, omdat hij of zij juist lessen aan het einde van de dag kiest, bijvoorbeeld extra wiskunde, sport of media & design. Iedereen maakt de keuzes die aansluiten bij zijn situatie.