Challenge day voor 3 mavo

Challenge Day naar het concept van KRO’s ‘Over de Streep’
Op maandag 29 januari organiseerde De Ring van Putten samen met Stichting Challenge Day Nederland, een Challenge Day voor alle leerlingen uit 3 mavo. Een Challenge Day, bekend van het televisieprogramma “Over de streep”, is een dag met aandacht voor elk individu, die ervoor zorgt dat leerlingen in korte tijd meer begrip en respect voor elkaar hebben.

We hopen hiermee de leerlingen een bijzondere ervaring te bieden die bijdraagt aan persoonlijke groei.
Challenge Day Nederland: “Tijdens onze schoolprogramma’s pakt Challenge Day met succes enkele algemene problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, praatjes, vooroordelen, plagen, pesten, buitensluiting, stereotypen, intolerantie, racisme, seksisme, bedreiging, geweld, homohaat, hopeloosheid, lusteloosheid en verborgen druk om een imago te creëren, te presteren of aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

Challenge Day programma’s zijn de katalysator voor het bewerkstelligen van positieve verandering in scholen en gemeenschappen.

Wij geloven dat elke school een plaats kan zijn, waar leerlingen en personeel zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelen.”

Meer informatie over het programma van deze dag: http://www.challengedaynederland.nl/challenge-day/informatie/

In december 2014 ontving De Ring van Putten het Challenge Day Keurmerk. Dit keurmerk is door Challenge Day Nederland in het leven geroepen om deelnemende scholen te bedanken voor hun moed, inzet en het geloof in het concept.