tto-leerlingen van De Ring behalen examens

Alle derdeklassers van het tweetalig onderwijs van De Ring hebben in Engeland zowel het Trinity Speaking Exam als het Anglia B2/C1 Exam met goed gevolg afgelegd.

Op donderdag 6 september heeft de school aan deze leerlingen de prachtige, bijbehorende certificaten overhandigen. Zij werden getest op leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid.

Alle tto-leerlingen zijn met bijzonder goede resultaten geslaagd, en hebben zo hun tto-onderbouw afgesloten.

In het vierde jaar richten zij zich op het Cambridge Advanced Exam en in 5 en 6 vwo werken zij naar het prestigieuze IB (international baccalaureate) examen toe. Daarmee hebben ze een geweldige voorsprong ten opzichte van de andere vwo-leerlingen, op het gebied van de Engelse taal. Op universiteiten en bij steeds meer hbo-studies wordt gebruik gemaakt van Engelse literatuur en worden daarnaast frequent lessen in het Engels gegeven. Onze tto-leerlingen schrikken niet meer van Engelstalige lessen noch van Engelstalige literatuur, zij zijn dit al gewend.

Bij een regulier vwo-opleiding spreken de leerlingen alleen Engels gedurende de Engelse les. tto-leerlingen spreken bij de meeste andere vakken ook Engels, waardoor zij op jonge leeftijd al een hoog niveau Engels behalen. Een waardevolle ervaring!