Veel buitenlandse gasten op De Ring, o.a. uit China

Uitwisseling China

Van maandagochtend 9 maart tot en met donderdag 16 maart is een groep Chinese leerlingen uit Huai An te gast op De Ring van Putten. Zij logeren bij leerlingen van De Ring, die op hun beurt komend najaar naar China gaan!

Voor de derde keer is deze uitwisseling met de Chinese school een feit. De Ring van Putten vindt dat een school van tegenwoordig haar ramen en deuren wijd open moet zetten om de leerlingen persoonlijk kennis te laten maken met de wereld om hen heen. Die wereld wordt kleiner en kleiner en ook de opkomende wereldmacht China, met alle belangen in juist deze regio van Nederland, is in beeld gekomen.

Daarom heeft De Ring een aantal jaren geleden al een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Jaingsu Huaiyin Middle School. Op De Ring wordt trouwens Chinees als schoolvak aangeboden.

De uitwisselingsschool ligt in de provincieplaats Huai An, een plaats van zo’n 5 miljoen inwoners. En die plaats ligt niet ver van Shanghai, de zusterstad van Rotterdam. De rector en een lerares Engels van de school begeleiden de leerlingen.

De Chinese delegatie verblijft elf dagen in Spijkenisse. De leerlingen volgen lessen op De Ring van Putten en doen ook mee aan een project dat speciaal voor hen is gemaakt. Zij gaan op excursie naar onder meer Amsterdam, Rotterdam, Kinderdijk en Den Haag.

De leerlingen zijn in Nederland op basis van “homestay”: zij logeren bij de leerlingen van De Ring van Putten, die op hun beurt komend najaar naar China gaan. De school heeft met opzet voor deze manier van uitwisselen gekozen: je leert het meest over een ander land en een andere cultuur als je die van binnenuit meemaakt.

Leerlingen werken aan belangrijke Europese thema’s op De Ring

Deze week en volgende week werkt een grote groep leerlingen op De Ring van Putten aan twee belangrijke Europese thema’s: duurzame ontwikkeling en eerlijke handel. Zij doen dit samen met leerlingen en docenten van een groot aantal van onze partnerscholen in Europa. Onze gasten verblijven deze week in meer dan 50 gastgezinnen in Spijkenisse. Ze leren dat het belangrijk is om bij deze thema’s internationaal samen te werken, wat tevens een belangrijk thema in de aanloop naar de tweede kamer verkiezingen.

Duurzame ontwikkeling

Om de wereld bewoonbaar te houden is het belangrijk om rekening te houden met onze omgeving. Leerlingen uit Noorwegen, Spanje, Portugal en Italië leren samen met leerlingen van De Ring dat het goed is om op dit punt internationaal samen te werken. Je kan dan meer bereiken voor een beter milieu. Eerder zagen onze leerlingen al hoe dat gaat in Spanje, Portugal en Noorwegen en nu laten we zien hoe we dat in Spijkenisse doen. We gaan bijvoorbeeld op excursie naar de Maasvlakte2 en zoeken uit waarom dit de duurzaamste haven van Europa is. Ook fietsen we naar het eiland Tiengemeten. Dit eiland was ooit landbouwgrond, maar is nu teruggegeven aan de natuur. Inmiddels nestelt de bever zich op dit eiland. De leerlingen gaan dit met eigen ogen zien tijdens een rondleiding op dit eiland dat nu in het bezit is van Natuurmonumenten. Op school doen de leerlingen projectwerk rondom dit thema.

Eerlijke handel

Een andere groep leerlingen gaat aan de slag met het thema eerlijke handel. Dit doen zij samen met leerlingen van onze partnerscholen in Duitsland en Zweden. Ze leren dat het belangrijk is om op internationaal niveau afspraken te maken over eerlijke handel om zo een eerlijke prijs af te dwingen voor bijvoorbeeld koffie of cacao. De leerlingen gaan naar Rotterdam om diverse winkels te bezoeken waar producten uit de eerlijke handel verkocht worden en doen projectwerk op school.