Benoeming rector en vacature conrector

Per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers op 22 februari namens het bestuurskantoor.

 

Brielle, 22 februari 2019

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van
osg De Ring van Putten

Beste heer/mevrouw,

Met deze e-mail informeer ik u tot mijn genoegen over de benoeming van de heer Jeroen Werleman tot rector van osg De Ring van Putten. Jeroen Werleman volgt op 1 mei 2019 de heer Bert de Jong op die op dit moment rector ad interim van de school is.

De benoeming is tot stand gekomen na een unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie en een eveneens unaniem positief advies van de medezeggenschapsraad.

Jeroen Werleman werkt met een onderbreking van een paar jaar sinds 1992 op De Ring van Putten en maakt de afgelopen jaren als conrector deel uit van de directie van de school. Hij kent de school dus als geen ander en heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de recente ontwikkeling van het onderwijsconcept ‘de Nieuwe Ring’. Een kenmerkend aspect van dit concept is het tegemoetkomen aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. De komende jaren zal Jeroen Werleman dit samen met het team van De Ring van Putten in de praktijk brengen.

Vanwege deze benoeming start de school op korte termijn een procedure om de functie van conrector te vervullen die nu vrijkomt.

Bert de Jong zal ook na de komende zomervakantie aan de school verbonden blijven om een aantal werkgroepen te leiden.

Ik kijk ernaar uit om met Jeroen Werleman (èn met de collega’s van De Ring van Putten) de samenwerking voort te zetten en ik wens Jeroen veel succes toe met zijn nieuwe functie.

Tot slot wens ik u een prettige voorjaarsvakantie toe!

Met vriendelijke groet,

mr. drs. P.R. Slier
Bestuurder Onderwijsgroep Galilei

Vacature conrector