Aanpassing verplicht aantal uren keuzewerktijd

Op De Ring vinden wij het belangrijk dat leerlingen ook zelf doelen stellen en dat zij leren hoe zij deze kunnen bereiken. Naast de ‘gewone’ lessen zijn er daarom keuze-uren. Dit zijn de vakuren, werkuren en talenturen. Tot nu toe moeten de leerlingen wekelijks minimaal vijf van deze uren kiezen. Dat aantal gaan wij nu aanpassen naar drie verplicht te kiezen uren.

Waarom van vijf naar drie keuze-uren?
De keuze-uren zijn lessen van elk 40 minuten.

Bij de start van ons onderwijsmodel in augustus 2019 gingen wij ervan uit dat er wekelijks minimaal vijf door de leerling te bepalen keuze-uren nodig waren voor verdieping, verbreding of ondersteuning.

Uit gesprekken met leerlingen en hun ouders, met de docenten van de keuze-uren en uit het onderzoeken van de vraag welke uren worden door welke leerlingen gekozen? blijkt dat een minimaal aantal van vijf verplichte keuze-uren te hoog is. Een minimum van drie uren is voldoende.

Dit nieuwe minimumaantal geldt daarom na de toetsweek: vanaf maandag 9 november 2020.

Mag een leerling ook meer dan drie keuze-uren kiezen?
Vanzelfsprekend! Voor elke leerling blijft de mogelijkheid bestaan om maximaal tien keuze-uren per week te kiezen.

Begeleiding
De coach blijft een begeleidende rol spelen bij de keuzes van de leerlingen. Bovendien, wanneer blijkt dat de resultaten van een leerling onvoldoende zijn en de overgang naar het volgende leerjaar in gevaar brengen, kan er afgesproken worden dat de leerling méér dan drie keuze-uren moet volgen. Kortom: het nieuwe minimum van drie keuze-uren geldt alleen voor leerlingen van wie de resultaten geen aanleiding geven om meer uren te moeten volgen.

Talenturen
Talenturen duren twee uren, maar ze tellen tot nu toe voor één uur mee. Dat verandert ook: een talentles van twee uren per week, telt ook als twee keuze-uren mee.

Let op

  • De ingeroosterde ‘kleine’ werkuren in de onderbouw blijven ongewijzigd;
  • structurele activiteiten blijven gewoon meetellen (faalangsttraining, bijvoorbeeld), maar incidentele activiteiten tellen niet mee als een keuze-uur (bijvoorbeeld een LOB-uur)

Door deze aanpassingen kunnen de leerlingen hun keuze-uren zo effectief mogelijk inzetten op de gebieden waarop zij deze het meest nodig hebben.