De Nieuwe Ring, de stand van zaken

Dit schooljaar is onze school onder de naam De Nieuwe Ring begonnen met het invoeren van een nieuw onderwijsmodel. De kern van deze manier van werken, is dat leerlingen bewuster betrokken zijn bij hun leerproces en hun ontwikkeling. Bovendien is de school gestart met het vak programmeren dat de leerlingen niet alleen ict-vaardig maakt, maar ze ook leert analyseren en hoe zij probleemoplossend te werk kunnen gaan.

De school streeft dit na door leerlingen zélf keuzes en afwegingen te laten maken met betrekking tot hun onderwijs. Zij worden hierbij ondersteund door hun coach.

Vanaf de start van dit jaar heeft de school in regelmatig contact met de ‘gebruikers’ van het onderwijs een vinger aan de pols gehouden: wat gaat goed? en –vooral: wat kan beter?

Om vooral van dat laatste een goed beeld te krijgen, zijn er onder andere klankbordgroepen van medewerkers, leerlingen en ouders.

Uit die gesprekken blijkt dat er inmiddels veel goed gaat, maar vanzelfsprekend ook dat er punten ter verbetering zijn.

Aanvankelijk waren er voornamelijk opmerkingen van organisatorische aard. Deze hadden te maken met het keuzeproces en de beschikbaarheid van de verschillende soorten uren (vak-, werk- en talenturen). Voor een groot deel boden technische aanpassingen in de applicaties van SOM en Zermelo de oplossing. In andere gevallen ging het om de plaats in het rooster of om de beschikbaarheid van de vakken waaraan veel behoefte was. Veel van deze bezwaren hebben wij inmiddels kunnen aanpakken.

Aan de andere kant zijn er nog opmerkingen over zaken die nog in ontwikkeling zijn, zoals de beschikbaarheid van werkuren tijdens tussenuren in de ochtend (een behoefte onder bovenbouwleerlingen) en een aantal didactische aandachtspunten die te maken hebben met de lessen van 80 minuten.

Opvallend was de grote belangstelling die er was voor deelname aan de talentlessen. Wij hebben niet alle leerlingen tijdens de eerste periode van acht weken kunnen plaatsen in de talentlessen

van hun keuze. Zij hebben inmiddels gehoord dat zijn in de tweede periode aan de beurt zijn en sommige gevallen in de derde periode.

Zoals gezegd: de klankbordgroepen spelen een belangrijke rol bij het inventariseren van opmerkingen over de werkwijze van de school. Op donderdag 9 januari vindt de tweede bijeenkomt van de klankbordgroep voor ouders plaats. Indien u hieraan wilt deelnemen, bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ktt@deringvanputten.nl.